Barton Perreira - Lovitt (59)

Barton Perreira - Lovitt (59)

Regular price $ 410

  • Barton Perreira "Lovitt" aviator sunglasses
  • 59mm Eyesize
  • 100% UVA/UVB protection.
  • Frames handmade in Japan.
Barton Perreira - Lovitt (59)
Barton Perreira - Lovitt (59)
Barton Perreira - Lovitt (59)
Barton Perreira - Lovitt (59)
Barton Perreira - Lovitt (59)
Barton Perreira - Lovitt (59)
Barton Perreira - Lovitt (59)
Barton Perreira - Lovitt (59)